differenstryk

Differenstryk

Differenstryk

Differenstryk er et begreb, som grundlæggende dækker over en måling, som anvendes i flydende systemer med det formål at kunne beregne forskelle mellem tryk på forskellige punkter i det pågældende system. Det forholder sig imidlertid sådan, at en lang række faktorer spiller ind og påvirker den endelige værdi for det pågældende differenstryk, og der er …

Continue Reading